Jennifers 

H​air & Beauty

01684 295219

Hair Price ListLadies Dry Cut                          £14

Mens Dry Cut                            £10

Childs Dry Cut                           £9-£12

Wet Cut                                      £19

Blow Dry                                    £20

Cut & Blow Dry                         £32


Shampoo & Set                         £14

Shampoo Set & Cut                  £27 

Perm Cut & Finish                    £68


Half Head Meche                      £68

Full Head Meche                       £78

Long Full Head Meche              £88

Cap Highlghts                            £52

Full Head Colour                       £59

Full Head Colour & Meche       £70

Root Colour                                £25

Toner                                           £15

Balayage                                     £POA


Hair Put Up                                £25

Hair Curl                                     £15


Wedding Hair                             £POA